Starosta obce

Ing. Július Rábek
Obecný úrad v Trnovci nad Váhom
Hlavná 587
925 71 Trnovec nad Váhom

tel.: 031/7781 234
mobil: +421905 400 907
e-mail: starosta@trnovecnadvahom.sk

FacebookFacebook