Trnovec nad Váhom - Oficiálne stránky obce

Vzdelávanie a školstvo

Obec Trnovec nad Váhom je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Trnovci nad Váhom.

Základné údaje o ZŠ
Názov ZŠ: Základná škola s materskou školou
Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom č. 302
Telefón: 031/7781290
E-mail: ztkladuf@zstrnovecnv.edu.sk
Zriaďovateľ: Obec Trnovec nad Váhom
Riaditeľka školy: Mgr. Tatiana Srňáneková
Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Miriam Žigová
Vyučovací jazyk: slovenský

Základné údaje o MŠ
Názov MŠ: Základná škola s materskou školou
Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom
Telefón: 031/7781386
Fax: 031/7781296
e-mail: ztkladuf@zstrnovecnv.edu.sk
Zriaďovateľ školy: Obec Trnovec nad Váhom
Zástupkyňa riaditeľky: Mária Hippová
Vyučovací jazyk: slovenský
Rada školy pri ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom
Metodický orgán školy: Okresný úrad – Šaľa

08

Vzdelanostná štruktúra obce podľa údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 2011 odzrkadľuje vidiecky charakter (tabuľka 2.1.30, graf 2.1.34). Prevláda základné vzdelanie (18,5 %) a druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia s učňovským vzdelaním bez maturity (celkom 18,2 %). Percentuálne zastúpenie obyvateľov so základným vzdelaním v obci v porovnaní s údajmi okresu Šaľa a Nitrianskeho samosprávneho kraja je o niečo väčšie. Tretiu skupinu najvyššieho ukončeného stupňa školského vzdelania tvoria obyvatelia so strednou odbornou školou s maturitou (celkom 3,2 %), ktorá má najmenšie percentné zastúpenie zo všetkých porovnaných údajov. 10% obyvateľov obce má vysokoškolské vzdelanie, čo ešte stále zaostáva za priemerom okresu Šaľa (10,5 %) a Nitrianskeho samosprávneho kraja (12%). V obci sa nachádza základná aj materská škola s vyučovacím jazykom slovenským. Podľa údajov obecného úradu, základnej a materskej školy počet žiakov za posledných 10 rokov má stagnujúci, resp. prudko klesajúci charakter (tabuľka 2.1.31, graf 2.1.35). Vzhľadom na strom života obyvateľov obce (tabuľka 2.1.9, graf 2.1.9 a 2.1.10) tento trend bude pokračovať aj naďalej a môže sa zmeniť len pri vysokej pozitívnej migrácii.

Tabuľka 2.1.30: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho ukončeného stupňa školského vzdelania

table_skolstvo

Zdroj: SODB 2011

Graf 2.1.34: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho ukončeného stupňa školského vzdelania

graf_skol_01

Tabuľka 2.1.31: Počet žiakov na ZŠ a MŠ s VJS v Trnovci nad Váhom

table_skolstvo01


graf_skol_02
Zdroj: obecný úrad, základná a materská škola

Graf 2.1.35: Počet žiakov na základnej a materskej škole v Trnovci nad Váhom

KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom, 587
 • Telefón: +421 031/7781496, +421 911 616 781
 • Email: obec@trnovecnadvahom.sk
 • Úradné hodiny obecného úradu:

  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 17:00
  Štvrtok  07:30 - 15:30
  Piatok 07:30 - 15:30

Aktuálne počasieAktuálne počasie

Aktuálne počasie
dnes
24.07.2017
Búrky. Najvyššia teplota 27°C. Vietor V s rýchlosťou od 10 do 15 km/h. Možnosť dažďa 80%. Možné lokálne silné zrážky.
 • Aktuálne počasie Utorok 25.07.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 24°C. Vietor SZ s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.

 • Aktuálne počasie Streda 26.07.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 23°C. Vietor ZSZ s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.

 • Aktuálne počasie Štvrtok 27.07.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 23°C. Vietor SZ s rýchlosťou od 15 do 25 km/h.

FacebookFacebook