Trnovec nad Váhom - Oficiálne stránky obce

Sťažnosti a petície

Sťažnosti a petície

Všetky písomné podania – petície, sťažnosti prijíma Obec Trnovec nad Váhom v podateľni Obecného úradu Trnovec nad Váhom v pracovných dňoch počas pracovných hodín.

Pri vybavovaní sťažností obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:

 • Obec je povinná vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,
 • ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže starosta obce predĺžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Obec oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

 

Pri vybavovaní petícií Obec Trnovec nad Váhom dodržiava zákon č. 29/2015 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2015 Z. z.

 • Obec je povinná prešetriť a vybaviť petíciu do 30 pracovných dní od doručenia,
 • ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, obecný úrad písomne oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.

 

Súbory na stiahnutie:
odpoveď na petíciu - Porážkáreň 25.11.2016

KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom, 587
 • Telefón: +421 031/7781496, +421 911 616 781
 • Email: obec@trnovecnadvahom.sk
 • Úradné hodiny obecného úradu:

  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 17:00
  Štvrtok  07:30 - 15:30
  Piatok 07:30 - 15:30

Aktuálne počasieAktuálne počasie

Aktuálne počasie
dnes
24.07.2017
Búrky. Najvyššia teplota 27°C. Vietor V s rýchlosťou od 10 do 15 km/h. Možnosť dažďa 80%. Možné lokálne silné zrážky.
 • Aktuálne počasie Utorok 25.07.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 24°C. Vietor SZ s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.

 • Aktuálne počasie Streda 26.07.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 23°C. Vietor ZSZ s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.

 • Aktuálne počasie Štvrtok 27.07.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 23°C. Vietor SZ s rýchlosťou od 15 do 25 km/h.

FacebookFacebook