Trnovec nad Váhom - Oficiálne stránky obce

Všeobecne záväzné nariadenia


  Zobrazujem 20 z 45 dokumentov (strana 1). Nasledujúce »
VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 15.02.2017 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2016 o stanovení cien za služby
Dátum: 29.12.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov
Dátum: 29.12.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov v obci Trnovec nad Váhom
Dátum: 29.12.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 - Požiarny poriadok obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 29.12.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 23.06.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 21.04.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 16.12.2015 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorým sa stanovuje trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
Dátum: 30.10.2015 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 30.10.2015 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Zásady obce určujúce pravidlá nájmu a prenájmu bytových a nebytových priestorov a obecných pozemkov
Dátum: 21.07.2015 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 17.04.2014 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok
Dátum: 17.04.2014 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o dani z nehnuteľností
Dátum: 11.04.2014 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
O podmienkach a podrobnostiach vodenia psov na území obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 17.12.2013 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 16.12.2013 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
DODATOK k všeobecnemu záväznému nariadeniu číslo l/2012 o sociálnych službách v obci Trnovec nad Váhom
Dátum: 15.10.2013 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej d
Dátum: 14.06.2013 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Dátum: 13.06.2013 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
O udeľovaní ocenení obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 13.06.2013 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia


KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom, 587
 • Telefón: +421 031/7781496, +421 911 616 781
 • Email: obec@trnovecnadvahom.sk
 • Úradné hodiny obecného úradu:

  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 17:00
  Štvrtok  07:30 - 15:30
  Piatok 07:30 - 15:30

Aktuálne počasieAktuálne počasie

Aktuálne počasie
dnes
24.07.2017
Búrky. Najvyššia teplota 27°C. Vietor V s rýchlosťou od 10 do 15 km/h. Možnosť dažďa 80%. Možné lokálne silné zrážky.
 • Aktuálne počasie Utorok 25.07.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 24°C. Vietor SZ s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.

 • Aktuálne počasie Streda 26.07.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 23°C. Vietor ZSZ s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.

 • Aktuálne počasie Štvrtok 27.07.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 23°C. Vietor SZ s rýchlosťou od 15 do 25 km/h.

FacebookFacebook