Trnovec nad Váhom - Oficiálne stránky obce

Všeobecne záväzné nariadenia


  Zobrazujem 20 z 45 dokumentov (strana 1). Nasledujúce »
VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 15.02.2017 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2016 o stanovení cien za služby
Dátum: 29.12.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov
Dátum: 29.12.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov v obci Trnovec nad Váhom
Dátum: 29.12.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 - Požiarny poriadok obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 29.12.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 23.06.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 21.04.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 16.12.2015 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorým sa stanovuje trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
Dátum: 30.10.2015 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 30.10.2015 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Zásady obce určujúce pravidlá nájmu a prenájmu bytových a nebytových priestorov a obecných pozemkov
Dátum: 21.07.2015 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 17.04.2014 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok
Dátum: 17.04.2014 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o dani z nehnuteľností
Dátum: 11.04.2014 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
O podmienkach a podrobnostiach vodenia psov na území obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 17.12.2013 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 16.12.2013 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
DODATOK k všeobecnemu záväznému nariadeniu číslo l/2012 o sociálnych službách v obci Trnovec nad Váhom
Dátum: 15.10.2013 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej d
Dátum: 14.06.2013 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Dátum: 13.06.2013 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
O udeľovaní ocenení obce Trnovec nad Váhom
Dátum: 13.06.2013 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia


KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom, 587
 • Telefón: +421 031/7781496, +421 911 616 781
 • Email: obec@trnovecnadvahom.sk
 • Úradné hodiny obecného úradu:

  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 17:00
  Štvrtok  07:30 - 15:30
  Piatok 07:30 - 15:30

Aktuálne počasieAktuálne počasie

Aktuálne počasie
dnes
25.04.2017
Popoludní búrky. Najvyššia teplota 21°C. Vietor JJV s rýchlosťou od 25 do 40 km/h. Možnosť dažďa 60%.
 • Aktuálne počasie Streda 26.04.2017

  Popoludní slabý dážď. Najvyššia teplota 20°C. Vietor JJZ s rýchlosťou od 25 do 40 km/h. Možnosť dažďa 40%.

 • Aktuálne počasie Štvrtok 27.04.2017

  Popoludní prehánky. Chladnejšie. Najvyššia teplota 14°C. Vietor SZ s rýchlosťou od 10 do 15 km/h. Možnosť dažďa 40%.

 • Aktuálne počasie Piatok 28.04.2017

  Prehánky. Najvyššia teplota 12°C. Vietor Z s rýchlosťou od 15 do 25 km/h. Možnosť dažďa 70%.

FacebookFacebook

 • EWORKS.sk - Tvorba www stránok
 • ModernéObce.sk - Stránky pre mestá a obce